Tôi là Nguyễn Lương Chính ceo của Máy Cấy Lúa Việt Nam. 
Máy Cấy Lúa là web site mua bán máy cấy nông nghiệp tại #maycaylua
Website: https://maycaylua.com/
Địa chỉ: Xóm 7, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Gmail: nguyenluongchinhmaycaylua@gmail.com
SĐT: 0932555613
Socail:

https://www.youtube.com/channel/UC36MprZ66LV_PwrfQ7Mtz-Q/about

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=DV4BNYcAAAAJ

https://www.producthunt.com/@nguyenluongchinh

https://www.pinterest.com/nguyenluongchinh

https://www.goodreads.com/nguyenluongchinh

https://angel.co/u/nguyenluongchinh

https://www.blogger.com/profile/10944507960591728777

https://nguyenluongchinh.blogspot.com/

https://www.behance.net/nguyenluongchinh

https://dribbble.com/nguyenluongchinh/about

https://getpocket.com/my-list/tags/nguyenluongchinh

https://flipboard.com/@nguyenluong1s34

https://www.kickstarter.com/profile/nguyenluongchinh/about

https://www.skillshare.com/user/nguyenluongchinh

https://vimeo.com/nguyenluongchinh

https://fr.quora.com/profile/Luong-Chinh-Nguyen

https://nguyenluongchinh.wordpress.com/

https://en.gravatar.com/nguyenluongchinh

https://nguyenluongchinh.tumblr.com/

https://www.flickr.com/people/193463134@N03/

https://about.me/nguyenluongchinh

https://linktr.ee/nguyenluongchinh

https://repo.getmonero.org/nguyenluongchinh

https://git.qt.io/nguyenluongchinh

https://issuu.com/nguyenluongchinh

http://www.lawrence.com/users/nguyenluongchinh/

https://gifyu.com/nguyenluongchinh

https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4478029

https://www.longisland.com/profile/nguyenluongchinh

https://www.wishlistr.com/nguyenluongchinh

https://ko-fi.com/nguyenluongchinh

https://hub.docker.com/u/nguyenluongchinh

https://www.bakespace.com/members/profile/nguyenluongchinh/1261508/

https://gab.com/nguyenluongchinh

https://www.misterpoll.com/users/1475413

https://d.cosx.org/u/nguyenluongchinh

https://www.mapleprimes.com/users/nguyenluongchinh

http://molbiol.ru/forums/index.php?showuser=1191120

https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=294484

https://www.sandiegoreader.com/users/nguyenluongchinh/

https://sketchfab.com/nguyenluongchinh

https://www.mixcloud.com/nguyenluongchinh/

https://qiita.com/nguyenluongchinh

https://www.magcloud.com/user/nguyenluongchinh


Wiki TOP   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS